V PLZNI

odstartovala historie firmy v r. 1991, kdy založil Ivan Pivoňka firmu Black Sun - sítotiskové práce. Postupem času, vlivem prolínání sítotiskových technologií s technologiemi používanými při výrobě reklamních produktů a vlivem tlaku ze strany zákazníků na poskytování komplexních služeb, vzniká REKLAMNÍ DÍLNA s.r.o., firma, která je přímým výrobcem celé řady reklamních produktů. 

Díky investicím do moderních technologií, zvětšením výrobních prostor a stabilnímu týmu  výroby reklamy je firma schopna realizovat vlastními silami většinu požadavků zákazníků nejen v Plzeňském regionu. 

V současné době je firma schopna vyrobit většinu základních reklamních produktů vlastními prostředky, což umožňuje maximálně optimalizovat ve prospěch zákazníka poměr TERMÍN - CENA - KVALITA. 

Klikněte zde pro úpravu textu.