Výroba zámečnických prvků pro reklamu

  • Zaměření, posouzení a návrh možností ukotvení výrobku.

  • Svařování kovových profilů, vrtání, nýtování apod. pro uchycení reklamního prvku.  

  • Osazení celku (reklama + nosná konstukce) na požadavané místo.

  • Ošetření podpůrných/nosných konstrukcí (barvení, lakování apod.)

Váha, tvar a materiál celého prvku ovlivňuje na jaké místo a za jakých podmínek je možné tento výrobek osadit.

Vždy se najde možnost realizace, po společném projednání.    

Ukázky výroby: